Το παιχνίδι του ψαριού και του καρχαρία: η άνοδος της Κίνας και οι διεκδικήσεις στη θάλασσα της Νότιας και Ανατολικής Κίνας.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Τελλίδου, Ναταλία
Επόπτης Καθηγητής: Λίτσας, Σπυρίδων
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Πρόγραμμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18740

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18740