Η Ισχύς ως αντίδοτο για την αντιμετώπιση του συστημικού φόβου: θεωρητική προσέγγιση υπό το πρίσμα της θεωρίας του Πολιτικού Ρεαλισμού.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Σαχίνογλου, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Λίτσας, Σπυρίδων
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Πρόγραμμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18748

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18748