Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 2.12.1972

Πρώτος συγγραφέας: Παπαβασιλείου, Ορέστης
Άλλοι συγγραφείς: Αναστασόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1973
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18787
id dspace-2159-18787
recordtype dspace
spelling dspace-2159-187872016-02-20T01:06:48Z Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς. Παπαβασιλείου, Ορέστης Αναστασόπουλος, Ιωάννης Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 2.12.1972 2016-02-19T09:59:24Z 2016-02-19T09:59:24Z 2016-02-19T09:59:24Z 1973 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18787 el ΑΒΣΘ
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 2.12.1972
format Text
author Παπαβασιλείου, Ορέστης
spellingShingle Παπαβασιλείου, Ορέστης
Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς.
author-letter Παπαβασιλείου, Ορέστης
author2 Αναστασόπουλος, Ιωάννης
author2Str Αναστασόπουλος, Ιωάννης
title Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς.
title_short Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς.
title_full Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς.
title_fullStr Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς.
title_full_unstemmed Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς.
title_sort Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς.
publisher ΑΒΣΘ
publishDate 1973
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18787
_version_ 1796541931691442176
score 12,857167