Χαιρετισμοί προς τους νέους φοιτητάς.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 2.12.1972

Πρώτος συγγραφέας: Παπαβασιλείου, Ορέστης
Άλλοι συγγραφείς: Αναστασόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1973
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18787

Παρόμοια τεκμήρια