Ένταξη των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της Ελλάδας.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Λορέντζου, Ευθυμία
Επόπτης Καθηγητής: Μιχαήλ, Δημήτριος
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18818
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Επιτομή: Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της πολιτικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) των επιχειρήσεων ως μέσου για την αντιμετώπιση ενός σημαντικού κοινωνικού προβλήματος, του αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) από την αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη μιας πολιτικής Ε.Κ.Ε., η οποία θα είναι προσοδοφόρα και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις εργασιακές πιθανότητες ή συνθήκες των ΑμεΑ. Επιπλέον, στόχος είναι να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση και ανάπτυξη καλών πρακτικών. Στην εργασία αναπτύσσονται 2 μελέτες περιπτώσεων. Η πρώτη αφορά τη L’Oréal group, η οποία είναι μία επιχείρηση παγκόσμιας εμβέλειας, πρωτοπόρος στον κλάδο δραστηριότητάς της. Η L’Oréal group μπορεί να απέχει πολύ από την πραγματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέρει όμως τεχνογνωσία. και επιτυχημένα παραδείγματα στην εφαρμογή πολιτικής Ε.Κ.Ε. Η δεύτερη περίπτωση είναι η COCO-MAT, η οποία είναι ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, κινείται πιο κοντά στα δεδομένα των ελληνικών επιχειρήσεων και μέσα από το παράδειγμά της μεταδίδει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η ανάπτυξη των 2 περιπτώσεων επιβεβαιώνει, όσα υποστηρίζονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσφέρει γνώση και ιδέες για καλές πρακτικές