Ένταξη των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της Ελλάδας.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Λορέντζου, Ευθυμία
Επόπτης Καθηγητής: Μιχαήλ, Δημήτριος
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18818
id dspace-2159-18818
recordtype dspace
spelling dspace-2159-188182016-02-23T01:06:49Z Ένταξη των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της Ελλάδας. Λορέντζου, Ευθυμία Μιχαήλ, Δημήτριος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Εταιρική κοινωνική ευθύνη Άτομα με αναπηρία Ελλάδα Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της πολιτικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) των επιχειρήσεων ως μέσου για την αντιμετώπιση ενός σημαντικού κοινωνικού προβλήματος, του αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) από την αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη μιας πολιτικής Ε.Κ.Ε., η οποία θα είναι προσοδοφόρα και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις εργασιακές πιθανότητες ή συνθήκες των ΑμεΑ. Επιπλέον, στόχος είναι να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση και ανάπτυξη καλών πρακτικών. Στην εργασία αναπτύσσονται 2 μελέτες περιπτώσεων. Η πρώτη αφορά τη L’Oréal group, η οποία είναι μία επιχείρηση παγκόσμιας εμβέλειας, πρωτοπόρος στον κλάδο δραστηριότητάς της. Η L’Oréal group μπορεί να απέχει πολύ από την πραγματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέρει όμως τεχνογνωσία. και επιτυχημένα παραδείγματα στην εφαρμογή πολιτικής Ε.Κ.Ε. Η δεύτερη περίπτωση είναι η COCO-MAT, η οποία είναι ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, κινείται πιο κοντά στα δεδομένα των ελληνικών επιχειρήσεων και μέσα από το παράδειγμά της μεταδίδει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η ανάπτυξη των 2 περιπτώσεων επιβεβαιώνει, όσα υποστηρίζονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσφέρει γνώση και ιδέες για καλές πρακτικές Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015. 2016-02-22T09:36:20Z 2016-02-22T09:36:20Z 2016-02-22T09:36:20Z 2015 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18818 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Άτομα με αναπηρία
Ελλάδα
spellingShingle Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Άτομα με αναπηρία
Ελλάδα
Λορέντζου, Ευθυμία
Ένταξη των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της Ελλάδας.
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
abstract Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της πολιτικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) των επιχειρήσεων ως μέσου για την αντιμετώπιση ενός σημαντικού κοινωνικού προβλήματος, του αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) από την αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη μιας πολιτικής Ε.Κ.Ε., η οποία θα είναι προσοδοφόρα και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις εργασιακές πιθανότητες ή συνθήκες των ΑμεΑ. Επιπλέον, στόχος είναι να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση και ανάπτυξη καλών πρακτικών. Στην εργασία αναπτύσσονται 2 μελέτες περιπτώσεων. Η πρώτη αφορά τη L’Oréal group, η οποία είναι μία επιχείρηση παγκόσμιας εμβέλειας, πρωτοπόρος στον κλάδο δραστηριότητάς της. Η L’Oréal group μπορεί να απέχει πολύ από την πραγματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέρει όμως τεχνογνωσία. και επιτυχημένα παραδείγματα στην εφαρμογή πολιτικής Ε.Κ.Ε. Η δεύτερη περίπτωση είναι η COCO-MAT, η οποία είναι ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, κινείται πιο κοντά στα δεδομένα των ελληνικών επιχειρήσεων και μέσα από το παράδειγμά της μεταδίδει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η ανάπτυξη των 2 περιπτώσεων επιβεβαιώνει, όσα υποστηρίζονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσφέρει γνώση και ιδέες για καλές πρακτικές
advisor Μιχαήλ, Δημήτριος
format Text
author Λορέντζου, Ευθυμία
author-letter Λορέντζου, Ευθυμία
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
title Ένταξη των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της Ελλάδας.
title_short Ένταξη των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της Ελλάδας.
title_full Ένταξη των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της Ελλάδας.
title_fullStr Ένταξη των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της Ελλάδας.
title_full_unstemmed Ένταξη των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της Ελλάδας.
title_sort Ένταξη των ΑΜΕΑ στις επιχειρήσεις στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: η περίπτωση της Ελλάδας.
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2015
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18818
_version_ 1795273114593001472
score 12,4297285