Νίκος Μπιλιλής: μια ζωή σε ταινία.

Ανάτυπο της συνέντευξης που παραχώρησε ο κ. Νίκος Σ. Μπιλιλής στο περιοδικό VIP Norel (Καλοκαίρι 2003).

Πρώτος συγγραφέας: Τερζοπούλου, Κατερίνα
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 2003
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18820

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18820