Θεσσαλονίκη μου: μουσική κινηματογραφική ανασκόπηση 1900-2000.

Πρώτος συγγραφέας: Μπιλιλής, Νίκος Σ. (στιχουργός και συνθέτης)
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 2011
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18822

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18822