Η νεο-Οθωμανική στρατηγική της ήπιας ισχύος της Τουρκίας και οι επιπτώσεις της στην κατανομή ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Τσιβουράκης, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Λίτσας, Σπυρίδων
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18830

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18830