Η δια βίου εκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Τζουγανάτος, Παύλος
Επόπτης Καθηγητής: Χατζηγάγιος, Θωμάς
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18864

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18864