Φόροι παραγωγής-εισαγωγών και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Σεραφειμίδου, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Δριτσάκης, Νικόλαος
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18881

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18881