Εφαρμογή Smartphone για εποπτεία ατόμου ομάδας υψηλού κινδύνου

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Δούκας, Κλεάνθης
Επόπτης Καθηγητής: Γεωργιάδης, Χρήστος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
GPS
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18947

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18947