Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,2016.

Πρώτος συγγραφέας: Μπάρμπας, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Τσιότρας, Γεώργιος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19342

Παρόμοια τεκμήρια