Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της JP Morgan.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Φίσκας, Ανέστης
Επόπτης Καθηγητής: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
VAR
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19351

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19351