Αξιολόγηση της κατανόησης των κλασμάτων μαθητών Ε’ και Στ’ δημοτικού με τυπική ανάπτυξη και μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: είδη γνώσης και τρόποι αναπαράστασης.

Διπλωματική εργασία-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Κύριος συγγραφέας: Παπαθεοδώρου, Ευγενία
Επόπτης Καθηγητής: Αγαλιώτης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2016
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19434

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19434