Η εθνομουσικολογική έρευνα του Zoltan Kodaly και η επίδραση της παραδοσιακής Ουγγρικής μουσικής στο έργο του

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Αβαλιώτη, Αμφιθέα
Επόπτης Καθηγητής: Ζέρβας, Αθανάσιος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19472

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19472