Των Αγίων Πατέρων ο χορός: σπουδή στην ελληνική και σλαβική εκδοχή της ποιήσεως και μουσικής του ιδιομέλου

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Belyaeva, Tatyana
Επόπτης Καθηγητής: Πάρης, Νεκτάριος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19474

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19474