Στατιστικαί μελέται 1821-1971: η στατιστική κατά τα 150 έτη από της παλιγγενεσίας της Ελλάδος.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 349).

Πρώτος συγγραφέας: Χουλιαράκης, Μιχαήλ Γ.
Άλλοι συγγραφείς: Μακρής, Ευάγγελος Β., Γριτσόπουλος, Ελευθέριος, Γκεβέτσης, Μιχαήλ Α., Αγιοπετρίτης, Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, 1972
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19565

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19565