Σύγκριση μέτρων αξιολόγησης χαρτοφυλακίων και εφαρμογές

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Μπόντζιος, Σπυρίδων
Επόπτης Καθηγητής: Κύρτσου, Αικατερίνη
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19584

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19584