Χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Διαμαντόπουλος, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Πρωτόγερος, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19598

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19598