Επιλογή μετοχικού χαρτοφυλακίου με τη χρήση της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων: μια εμπειρική εφαρμογή στηριζόμενη στις μεθόδους PROMETHEE και AHP.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Νικολαΐδου, Χριστίνα
Επόπτης Καθηγητής: Ελευθεριάδης, Ιορδάνης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Θέματα:
AHP
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19604

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19604