Ολιστική προσέγγιση των συντελεστών, πλαισίων, μεθόδων για επιτυχή εταιρική διακυβέρνηση.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Γκάργκας, Ευάγγελος
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19625

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19625