Οι σχέσεις Κίνας- Ιαπωνίας στον 21ο αιώνα: ιστορική, στρατιωτική, διπλωματική προσέγγιση υπό το θεωρητικό φως του πολιτικού ρεαλισμού

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Προεστάκης, Εμμανουήλ
Επόπτης Καθηγητής: Μακρής, Σπυρίδων
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19838

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19838