Μισθολογική ισότητα ή ανισότητα με βάση το φύλο στις εργασιακές σχέσεις

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Χριστάνη, Ελεωνόρα
Επόπτης Καθηγητής: Τζίωνας, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19923
id dspace-2159-19923
recordtype dspace
spelling dspace-2159-199232017-02-21T01:01:08Z Μισθολογική ισότητα ή ανισότητα με βάση το φύλο στις εργασιακές σχέσεις Χριστάνη, Ελεωνόρα Τζίωνας, Ιωάννης Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ισότητα Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα πολυμορφίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Η επένδυση σε πολιτικές για την ισότητα των φύλων έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης των γυναικών, έσοδα από τη φορολογία και βιώσιμα ποσοστά γονιμότητας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, επειδή η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει αποδειχθεί βιώσιμη λύση για τις παλιές και τις νέες προκλήσεις. Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται μακροχρόνια επένδυση και όχι βραχυπρόθεσμο κόστος. Οι πολιτικές απαντήσεις που δόθηκαν στην ύφεση αποτελούν ευκαιρία καθώς και δυνητική απειλή για την απασχόληση των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Υπάρχει κίνδυνος η τρέχουσα ύφεση να καθυστερήσει τις εξελίξεις, η ακόμη και να αντιστρέφει την πρόοδο, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στη βιωσιμότητα της οικονομίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, στην κοινωνική ένταξη και στη δημογραφία. Οι αποτελεσματικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει να θεωρούνται μέρος της λύσης για την έξοδο από την κρίση, τη στήριξη της ανάκαμψης και την επίτευξη ισχυρότερης οικονομίας για το μέλλον. Η βάση για μια βιώσιμη ανάκαμψη και για υγιή δημόσια οικονομικά είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της αυξημένης συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Έχει αποδειχθεί ότι η επένδυση στην απασχόληση και στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, καθώς και στη θέσπιση μέτρων εξισορρόπησης της εργασίας με την ιδιωτική ζωή τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες οδηγεί σε ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017. 2017-02-20T13:14:31Z 2017-02-20T13:14:31Z 2017-02-20T13:14:31Z 2017 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19923 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Ισότητα
spellingShingle Ισότητα
Χριστάνη, Ελεωνόρα
Μισθολογική ισότητα ή ανισότητα με βάση το φύλο στις εργασιακές σχέσεις
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
abstract Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα πολυμορφίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Η επένδυση σε πολιτικές για την ισότητα των φύλων έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης των γυναικών, έσοδα από τη φορολογία και βιώσιμα ποσοστά γονιμότητας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, επειδή η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει αποδειχθεί βιώσιμη λύση για τις παλιές και τις νέες προκλήσεις. Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται μακροχρόνια επένδυση και όχι βραχυπρόθεσμο κόστος. Οι πολιτικές απαντήσεις που δόθηκαν στην ύφεση αποτελούν ευκαιρία καθώς και δυνητική απειλή για την απασχόληση των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Υπάρχει κίνδυνος η τρέχουσα ύφεση να καθυστερήσει τις εξελίξεις, η ακόμη και να αντιστρέφει την πρόοδο, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στη βιωσιμότητα της οικονομίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, στην κοινωνική ένταξη και στη δημογραφία. Οι αποτελεσματικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει να θεωρούνται μέρος της λύσης για την έξοδο από την κρίση, τη στήριξη της ανάκαμψης και την επίτευξη ισχυρότερης οικονομίας για το μέλλον. Η βάση για μια βιώσιμη ανάκαμψη και για υγιή δημόσια οικονομικά είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της αυξημένης συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Έχει αποδειχθεί ότι η επένδυση στην απασχόληση και στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, καθώς και στη θέσπιση μέτρων εξισορρόπησης της εργασίας με την ιδιωτική ζωή τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες οδηγεί σε ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
advisor Τζίωνας, Ιωάννης
format Electronic Thesis or Dissertation
author Χριστάνη, Ελεωνόρα
author-letter Χριστάνη, Ελεωνόρα
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
title Μισθολογική ισότητα ή ανισότητα με βάση το φύλο στις εργασιακές σχέσεις
title_short Μισθολογική ισότητα ή ανισότητα με βάση το φύλο στις εργασιακές σχέσεις
title_full Μισθολογική ισότητα ή ανισότητα με βάση το φύλο στις εργασιακές σχέσεις
title_fullStr Μισθολογική ισότητα ή ανισότητα με βάση το φύλο στις εργασιακές σχέσεις
title_full_unstemmed Μισθολογική ισότητα ή ανισότητα με βάση το φύλο στις εργασιακές σχέσεις
title_sort Μισθολογική ισότητα ή ανισότητα με βάση το φύλο στις εργασιακές σχέσεις
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2017
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19923
_version_ 1799260250246742016
score 12,431601