Περί Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής: μελέτη στο υλικό διδασκαλίας της Ελληνικής παραδοσιακής δημοτικής μουσικής

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017

Πρώτος συγγραφέας: Αβραμίδης, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Ηλίας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσικές Τέχνες
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20190

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20190