Κρίσις και διαχείριση κρίσεων: μια περιπτωσιολογική μελέτη των ελληνοτουρκικών κρίσεων μετά το 1974

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Γιαννίκης, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Κουσκουβέλης, Ηλίας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20250

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20250