Όψεις των μεταβολών του κομματικού συστήματος σε χώρες του τρίτου κύματος εκδημοκρατισμού: διερευνώντας τα αντί-κατεστημένα κόμματα στην Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Τσεχίας

Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.

Κύριος συγγραφέας: Σιάκας, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Μαραντζίδης, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2017
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20367

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20367