Εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική δεξιότητα και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε παιδί με Διαταρραχή Αυτιστικού Φάσματος.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Γαλανοπούλου, Ιωάννα
Επόπτης Καθηγητής: Σταυρακάκη, Σταυρούλα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20381
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Επιτομή: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής παρέμβασης στις δεξιότητες της φωνολογικής επίγνωσης με στόχο την βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας σε μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Για την εξέταση της παραπάνω ερευνητικής πρότασης διενεργήθηκε μια περίπτωση μελέτης στην οποία συμμετείχε ένα αγόρι 7;9 ετών, που φοιτούσε στην Α΄ Δημοτικού. Στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του μαθητή χρησιμοποιήθηκε ένα σταθμισμένο εργαλείο και ένα άτυπο τεστ, που αποτελούνταν από δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, φωνολογικής επίγνωσης και φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης. Έπειτα από την αξιολόγηση ο μαθητής συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης οκτώ εβδομάδων το οποίο αποτελούνταν στο μεγαλύτερο μέρος του από δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης και από μερικές δραστηριότητες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης. Στα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώθηκε πλήρως η πρώτη ερευνητική υπόθεση, που αφορούσε την αναγκαιότητας εκπαιδευτικής παρέμβασης στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης για την κατάκτηση της ανάγνωσης. Πλήρως επίσης αποδείχθηκε και η δεύτερη υπόθεση που αφορούσε την βελτίωση της επίδοσης του μαθητή τόσο στην ανάγνωση όσο και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης μετά την παρέμβαση.