Εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική δεξιότητα και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε παιδί με Διαταρραχή Αυτιστικού Φάσματος.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Γαλανοπούλου, Ιωάννα
Επόπτης Καθηγητής: Σταυρακάκη, Σταυρούλα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20381
id dspace-2159-20381
recordtype dspace
spelling dspace-2159-203812017-06-20T14:46:54Z Εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική δεξιότητα και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε παιδί με Διαταρραχή Αυτιστικού Φάσματος. Γαλανοπούλου, Ιωάννα Σταυρακάκη, Σταυρούλα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος Αναγνωστική αποκωδικοποίηση Φωνολογική επίγνωση παρέμβαση Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής παρέμβασης στις δεξιότητες της φωνολογικής επίγνωσης με στόχο την βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας σε μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Για την εξέταση της παραπάνω ερευνητικής πρότασης διενεργήθηκε μια περίπτωση μελέτης στην οποία συμμετείχε ένα αγόρι 7;9 ετών, που φοιτούσε στην Α΄ Δημοτικού. Στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του μαθητή χρησιμοποιήθηκε ένα σταθμισμένο εργαλείο και ένα άτυπο τεστ, που αποτελούνταν από δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, φωνολογικής επίγνωσης και φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης. Έπειτα από την αξιολόγηση ο μαθητής συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης οκτώ εβδομάδων το οποίο αποτελούνταν στο μεγαλύτερο μέρος του από δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης και από μερικές δραστηριότητες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης. Στα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώθηκε πλήρως η πρώτη ερευνητική υπόθεση, που αφορούσε την αναγκαιότητας εκπαιδευτικής παρέμβασης στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης για την κατάκτηση της ανάγνωσης. Πλήρως επίσης αποδείχθηκε και η δεύτερη υπόθεση που αφορούσε την βελτίωση της επίδοσης του μαθητή τόσο στην ανάγνωση όσο και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης μετά την παρέμβαση. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017. 2017-06-20T14:45:42Z 2017-06-20T14:45:42Z 2017-06-20T14:45:42Z 2017 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20381 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Αναγνωστική αποκωδικοποίηση
Φωνολογική επίγνωση
παρέμβαση
spellingShingle Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Αναγνωστική αποκωδικοποίηση
Φωνολογική επίγνωση
παρέμβαση
Γαλανοπούλου, Ιωάννα
Εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική δεξιότητα και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε παιδί με Διαταρραχή Αυτιστικού Φάσματος.
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
abstract Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής παρέμβασης στις δεξιότητες της φωνολογικής επίγνωσης με στόχο την βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας σε μαθητή με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Για την εξέταση της παραπάνω ερευνητικής πρότασης διενεργήθηκε μια περίπτωση μελέτης στην οποία συμμετείχε ένα αγόρι 7;9 ετών, που φοιτούσε στην Α΄ Δημοτικού. Στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του μαθητή χρησιμοποιήθηκε ένα σταθμισμένο εργαλείο και ένα άτυπο τεστ, που αποτελούνταν από δοκιμασίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, φωνολογικής επίγνωσης και φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης. Έπειτα από την αξιολόγηση ο μαθητής συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης οκτώ εβδομάδων το οποίο αποτελούνταν στο μεγαλύτερο μέρος του από δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης και από μερικές δραστηριότητες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης. Στα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώθηκε πλήρως η πρώτη ερευνητική υπόθεση, που αφορούσε την αναγκαιότητας εκπαιδευτικής παρέμβασης στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης για την κατάκτηση της ανάγνωσης. Πλήρως επίσης αποδείχθηκε και η δεύτερη υπόθεση που αφορούσε την βελτίωση της επίδοσης του μαθητή τόσο στην ανάγνωση όσο και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης μετά την παρέμβαση.
advisor Σταυρακάκη, Σταυρούλα
format Electronic Thesis or Dissertation
author Γαλανοπούλου, Ιωάννα
author-letter Γαλανοπούλου, Ιωάννα
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
title Εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική δεξιότητα και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε παιδί με Διαταρραχή Αυτιστικού Φάσματος.
title_short Εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική δεξιότητα και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε παιδί με Διαταρραχή Αυτιστικού Φάσματος.
title_full Εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική δεξιότητα και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε παιδί με Διαταρραχή Αυτιστικού Φάσματος.
title_fullStr Εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική δεξιότητα και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε παιδί με Διαταρραχή Αυτιστικού Φάσματος.
title_full_unstemmed Εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική δεξιότητα και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε παιδί με Διαταρραχή Αυτιστικού Φάσματος.
title_sort Εκπαιδευτική παρέμβαση στην αναγνωστική δεξιότητα και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης σε παιδί με Διαταρραχή Αυτιστικού Φάσματος.
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2017
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20381
_version_ 1802069025652473856
score 12,433715