Διδασκαλία και χρήση στρατηγικών για την αναγνωστική κατανόηση μαθητών Γυμνασίου με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: μελέτη περίπτωσης.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Μπαμπαλιάρη, Παναγιώτα
Επόπτης Καθηγητής: Καρτασίδου, Λευκοθέα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20387

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20387