Επιλογές αξιολόγησης και διδασκαλίας εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για την αντιμετώπιση προβλημάτων αναγνωστικής κατανόησης παιδιών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: μια συγκριτική μελέτη

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017

Πρώτος συγγραφέας: Ζαρονικόλα, Ναυσικά
Επόπτης Καθηγητής: Αγαλιώτης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20482

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20482