Το ψέμα στα παιδιά και στους εφήβους: ψυχολογική και παιδαγωγική μελέτη

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1947
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20597
id dspace-2159-20597
recordtype dspace
spelling dspace-2159-205972017-08-24T00:01:27Z Το ψέμα στα παιδιά και στους εφήβους: ψυχολογική και παιδαγωγική μελέτη Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. 2017-08-23T13:06:15Z 2017-08-23T13:06:15Z 2017-08-23T13:06:15Z 1947 Book http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20597 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Book
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Το ψέμα στα παιδιά και στους εφήβους: ψυχολογική και παιδαγωγική μελέτη
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Το ψέμα στα παιδιά και στους εφήβους: ψυχολογική και παιδαγωγική μελέτη
title_short Το ψέμα στα παιδιά και στους εφήβους: ψυχολογική και παιδαγωγική μελέτη
title_full Το ψέμα στα παιδιά και στους εφήβους: ψυχολογική και παιδαγωγική μελέτη
title_fullStr Το ψέμα στα παιδιά και στους εφήβους: ψυχολογική και παιδαγωγική μελέτη
title_full_unstemmed Το ψέμα στα παιδιά και στους εφήβους: ψυχολογική και παιδαγωγική μελέτη
title_sort Το ψέμα στα παιδιά και στους εφήβους: ψυχολογική και παιδαγωγική μελέτη
publishDate 1947
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20597
_version_ 1799260437676556288
score 12,432431