Διερεύνηση επιλεγμένων αυτοσχεδιασμών (solo) της λάτιν τζάζ και της λάτιν μουσικής ως προς τη μορφή, την ανάπτυξη, το αρμονικό υπόβαθρο και τη δομή

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Αλεξίου, Ειρήνη
Επόπτης Καθηγητής: Ζέρβας, Αθανάσιος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20616

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20616