Λαογραφία και μουσική στα χωριά Μονόλοφος (Ν. Θεσσαλονίκης), Μικρόκαμπος (Ν. Κιλκίς)

Πρώτος συγγραφέας: Κοψαχείλης, Στέλιος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1999
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20843

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20843