Προβλήματα ηγεσίας και ανθρωπίνων σχέσεων: στις επιχειρήσεις και υπηρεσίες

Πρώτος συγγραφέας: Κατσιούλας, Ευάγγελος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος. Τομεύς Επιμορφώσεως, 1974
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20938

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20938