Η φωνή στις ταινίες κινουμένων σχεδίων: ιστορική επισκόπηση και τεχνικές ηχογράφησης

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Κάτσιου, Μυρτώ
Επόπτης Καθηγητής: Νηστικάκης, Μιχαήλ
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20954

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20954