Διερεύνηση της ικανοποίησης υπηρεσιών παρεχομένων απο τα πληροφοριακά συστήματα υγείας: μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Μπατσαρά, Αφροδίτη
Επόπτης Καθηγητής: Μάνθου, Βασιλική
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20961

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20961