Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις

Πρώτος συγγραφέας: Μακρής, Σπύρος
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ι. Σιδέρης, 2017
Διαθέσιμο Online: https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91904
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21093
id dspace-2159-21093
recordtype dspace
spelling dspace-2159-210932019-11-12T12:16:21Z Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις Μακρής, Σπύρος 2017-11-21T11:04:07Z 2017-11-21T11:04:07Z 2017-11-21T11:04:07Z 2017 Text 9789600807660 https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91904 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21093 el Το τεκμήριο είναι προσβάσιμο μόνο από φοιτητές με προβλήματα όρασης που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ι. Σιδέρης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Text
author Μακρής, Σπύρος
spellingShingle Μακρής, Σπύρος
Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις
author-letter Μακρής, Σπύρος
title Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις
title_short Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις
title_full Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις
title_fullStr Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις
title_full_unstemmed Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις
title_sort Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις
publisher Ι. Σιδέρης
publishDate 2017
url https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91904
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21093
_version_ 1791019994348257280
score 12,428227