Αποτίμηση αξίας της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. βάσει ταμειακών ροών

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Γεωργούδη, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21160

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21160