Ο ρόλος του ελεγκτή στον εντοπισμό της απάτης: μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.

Πρώτος συγγραφέας: Νικολαϊδου, Δήμητρα
Επόπτης Καθηγητής: Κομπάρος, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21247

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21247