Η νομική ως τεχνική και επιστήμη (απόσπασμα της διδακτορικής του διατριβής)

Πρώτος συγγραφέας: Τσάτσος, Κωνσταντίνος Δ.
Μορφή: Book chapter
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1929
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21288

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21288