Η αδελφή νοσοκόμος και η κοινωνικής αποστολή: ο γιατρός, ο άρρωστος και η αρρώστια

Ανατύπωση από τά «Χρονικά» του Πειραματικού Σχολείου τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 1964
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21290
id dspace-2159-21290
recordtype dspace
spelling dspace-2159-212902018-01-11T01:01:31Z Η αδελφή νοσοκόμος και η κοινωνικής αποστολή: ο γιατρός, ο άρρωστος και η αρρώστια Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. Ανατύπωση από τά «Χρονικά» του Πειραματικού Σχολείου τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2018-01-10T15:07:55Z 2018-01-10T15:07:55Z 2018-01-10T15:07:55Z 1964 Article http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21290 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Ανατύπωση από τά «Χρονικά» του Πειραματικού Σχολείου τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
format Article
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Η αδελφή νοσοκόμος και η κοινωνικής αποστολή: ο γιατρός, ο άρρωστος και η αρρώστια
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Η αδελφή νοσοκόμος και η κοινωνικής αποστολή: ο γιατρός, ο άρρωστος και η αρρώστια
title_short Η αδελφή νοσοκόμος και η κοινωνικής αποστολή: ο γιατρός, ο άρρωστος και η αρρώστια
title_full Η αδελφή νοσοκόμος και η κοινωνικής αποστολή: ο γιατρός, ο άρρωστος και η αρρώστια
title_fullStr Η αδελφή νοσοκόμος και η κοινωνικής αποστολή: ο γιατρός, ο άρρωστος και η αρρώστια
title_full_unstemmed Η αδελφή νοσοκόμος και η κοινωνικής αποστολή: ο γιατρός, ο άρρωστος και η αρρώστια
title_sort Η αδελφή νοσοκόμος και η κοινωνικής αποστολή: ο γιατρός, ο άρρωστος και η αρρώστια
publisher Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
publishDate 1964
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21290
_version_ 1791020050570805248
score 12,428189