Μια μαρτυρία

Ομιλία σε ημερίδα του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για τη συμλπήρωση 30 χρόνων απο την αποφοίτηση των πρώτων μαθητών. Αστέρια (Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 4/12/1969).

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Presentation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 1969
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21294
id dspace-2159-21294
recordtype dspace
spelling dspace-2159-212942018-01-11T01:01:28Z Μιά μαρτυρία: οι αρχές τού Πειραματικού πού λησμονιούνται Μια μαρτυρία Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. Ομιλία σε ημερίδα του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για τη συμλπήρωση 30 χρόνων απο την αποφοίτηση των πρώτων μαθητών. Αστέρια (Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 4/12/1969). 2018-01-10T15:35:07Z 2018-01-10T15:35:07Z 2018-01-10T15:35:07Z 1969 Presentation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21294 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Ομιλία σε ημερίδα του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για τη συμλπήρωση 30 χρόνων απο την αποφοίτηση των πρώτων μαθητών. Αστέρια (Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 4/12/1969).
format Presentation
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μια μαρτυρία
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Μια μαρτυρία
title_short Μια μαρτυρία
title_full Μια μαρτυρία
title_fullStr Μια μαρτυρία
title_full_unstemmed Μια μαρτυρία
title_sort Μια μαρτυρία
title_alt Μιά μαρτυρία: οι αρχές τού Πειραματικού πού λησμονιούνται
publisher Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
publishDate 1969
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21294
_version_ 1799260629491515392
score 12,432171