Μια μαρτυρία

Ομιλία σε ημερίδα του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για τη συμλπήρωση 30 χρόνων απο την αποφοίτηση των πρώτων μαθητών. Αστέρια (Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 4/12/1969).

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Presentation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 1969
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21294

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21294