Ανθρώπινες σχέσεις

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1968
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21295
id dspace-2159-21295
recordtype dspace
spelling dspace-2159-212952018-01-11T01:01:33Z Ανθρώπινες σχέσεις Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. 2018-01-10T15:47:36Z 2018-01-10T15:47:36Z 2018-01-10T15:47:36Z 1968 Book http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21295 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Book
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Ανθρώπινες σχέσεις
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Ανθρώπινες σχέσεις
title_short Ανθρώπινες σχέσεις
title_full Ανθρώπινες σχέσεις
title_fullStr Ανθρώπινες σχέσεις
title_full_unstemmed Ανθρώπινες σχέσεις
title_sort Ανθρώπινες σχέσεις
publishDate 1968
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21295
_version_ 1799260629858516992
score 12,432431