Η εφηβική ηλικία και η ώριμη ηλικία

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1900
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21296
id dspace-2159-21296
recordtype dspace
spelling dspace-2159-212962018-01-11T01:01:44Z Η εφηβική ηλικία και η ώριμη ηλικία Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. 2018-01-10T15:54:44Z 2018-01-10T15:54:44Z 2018-01-10T15:54:44Z 1900 Book http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21296 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Book
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Η εφηβική ηλικία και η ώριμη ηλικία
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Η εφηβική ηλικία και η ώριμη ηλικία
title_short Η εφηβική ηλικία και η ώριμη ηλικία
title_full Η εφηβική ηλικία και η ώριμη ηλικία
title_fullStr Η εφηβική ηλικία και η ώριμη ηλικία
title_full_unstemmed Η εφηβική ηλικία και η ώριμη ηλικία
title_sort Η εφηβική ηλικία και η ώριμη ηλικία
publishDate 1900
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21296
_version_ 1799260630225518592
score 12,431601