Ενα σοβαρό εθνικό πρόβλημα: η ύπαιθρος χωρίς ιερείς

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1968
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21302
id dspace-2159-21302
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213022018-01-12T01:01:30Z Ενα σοβαρό εθνικό πρόβλημα: η ύπαιθρος χωρίς ιερείς Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. 2018-01-11T12:24:51Z 2018-01-11T12:24:51Z 2018-01-11T12:24:51Z 1968 Book http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21302 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Book
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Ενα σοβαρό εθνικό πρόβλημα: η ύπαιθρος χωρίς ιερείς
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Ενα σοβαρό εθνικό πρόβλημα: η ύπαιθρος χωρίς ιερείς
title_short Ενα σοβαρό εθνικό πρόβλημα: η ύπαιθρος χωρίς ιερείς
title_full Ενα σοβαρό εθνικό πρόβλημα: η ύπαιθρος χωρίς ιερείς
title_fullStr Ενα σοβαρό εθνικό πρόβλημα: η ύπαιθρος χωρίς ιερείς
title_full_unstemmed Ενα σοβαρό εθνικό πρόβλημα: η ύπαιθρος χωρίς ιερείς
title_sort Ενα σοβαρό εθνικό πρόβλημα: η ύπαιθρος χωρίς ιερείς
publishDate 1968
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21302
_version_ 1799260631909531648
score 12,432171