Γιατί δε μαθαίνομε αρχαία ελληνικά

Ανάτυπον από το περιοδικό Παιδαγωγική

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1970
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21305
id dspace-2159-21305
recordtype dspace
spelling dspace-2159-213052018-01-12T01:01:51Z Γιατί δε μαθαίνομε αρχαία ελληνικά Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν. Ανάτυπον από το περιοδικό Παιδαγωγική 2018-01-11T13:16:59Z 2018-01-11T13:16:59Z 2018-01-11T13:16:59Z 1970 Article http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21305 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description Ανάτυπον από το περιοδικό Παιδαγωγική
format Article
author Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
spellingShingle Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Γιατί δε μαθαίνομε αρχαία ελληνικά
author-letter Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
title Γιατί δε μαθαίνομε αρχαία ελληνικά
title_short Γιατί δε μαθαίνομε αρχαία ελληνικά
title_full Γιατί δε μαθαίνομε αρχαία ελληνικά
title_fullStr Γιατί δε μαθαίνομε αρχαία ελληνικά
title_full_unstemmed Γιατί δε μαθαίνομε αρχαία ελληνικά
title_sort Γιατί δε μαθαίνομε αρχαία ελληνικά
publishDate 1970
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21305
_version_ 1791020054811246592
score 12,428276