Η κατάργηση των δημοτικών σχολείων της υπαίθρου

Ανάτυπο απο την φημερίδα Θεσσαλονίκη

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1971
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21306

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21306