Η μελετώμενη κατάργηση των κοινοτήτων των χωριών

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1972
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21307

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21307